Aktuellt

Vi stödjer ett barnhem som heter ”Varberg home of Peace”. Att samarbeta med ett barnhem visar våra barn att man kan hjälpa andra människor. Vi arbetar med läroplansmålet: ”Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situationer samt viljan att hjälpa andra”. Vi samlar in pengar när vi har föräldrafika.
http://www.varberghomeofpeace.org/

Vi använder oss av förskoleappen TYRA. Där hanterar vi bl.a. schema, närvaro, blogg, informationsspridande.

Pedagogernas senaste utbildningar:
-Jämställdhet, ”Stora pojkar gråter också”, att vara normkritisk.
-Balanserade barn.
-Sagolik utomhuspedagogik.
-Webb kurs i ”specialpedagogik”

Under VT 19 kommer vi uppmärksamma olika dagar och händelser, bl.a.:
Julgransplundring
Rocka sockan
Påskfest
Fyrens hälsovecka
Skräpplockarvecka
Förskolans dag
Vårutflykt
Picknick-kväll för hela familjen

Under våren har vi en elev från Hermods, en barnskötarelev och en förskollärarelev som läser validering.