Kontakt

tel 

Fyrens förskola: 0340-66 19 00

Anknytning 1 – Arken
Anknytning 2 - Duvan
Anknytning 3 - Regnbågen
Anknytning 4 - Jollen
Anknytning 5 - Köket
Anknytning 6 - Kontoret

Varje avdelning har också en mobiltelefon. Till den går det bra att ringa om vi inte svarar på avdelningen.

Om era barn är sjuka eller lediga vill vi gärna att ni meddelar/ändra detta på TYRA istället för att smsa.

Arken: 0725-551045

Duvan: 0725-551044

Regnbågen: 0725-551043

Jollen: 0725-551042

 

Kontakt Styrelsen:

Personalansvarig, nätverksansvarig fristående förskolor - Gith Svahn
Nås på kontoret tisdagar, övrig tid på Jollen
Mobil: 0706-613058

Pedagogiskt arbete/Utomhusmiljö – Malin Vikström
Nås på Mobil: 0768-793882

Pedagogiskt arbete/Inköp/Miljöanpassning – Kerstin Bergström
Nås på kontoret måndagar, övrig tid på Regnbågen
Mobil: 0709-689387

Barnkö, ekonomi, förskoleavgifter, föräldrakontakt- Sandra Rydsten, förskolechef
Kontorsdag varierar men oftast torsdagar
Mobil: 0706-774078