Riktlinjer vid sjukdom

doktor

Riktlinjer vid sjukdom på Fyrens förskola

Du kommer säkert många gånger att ställas inför frågan:

Är mitt barn tillräckligt friskt för att vistas på förskolan?

Det är viktigt att utgå ifrån barnets behov. Det ska inte vara personalens eller föräldrarnas behov som avgör om barnet ska stanna hemma.

Då ditt barn vistas i barngrupp ska det vara så piggt att det orkar delta i de ordinarie aktiviteterna, även utevistelse.

Generellt kan man säga att det är barnets allmäntillstånd som avgör. Det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i de vardagliga aktiviteterna avgör när ett barn ska vara hemma. Många gånger kan ett barn vara aktivt hemma men orkar inte vara med i barngruppen.

Det är viktigt att Du som förälder rådgör med personalen om Du känner Dig osäker. Efter en längre sjukdomstid kan det vara klokt att låta barnet vistas kortare tid i barngruppen de första dagarna. Föräldraförsäkringen ger dig möjlighet att ta ut fjärdedels och halva dagar för vård av barn.

Medicinering på förskolan 

Som regel kan barnens medicinering skötas i hemmet genom att medicinen ges morgon och kväll. Överenskommelse får göras mellan föräldrar och förskolepersonal i varje enskilt fall. Medicinen skall vara inlåst och en särskild person på förskolan skall vara ansvarig.

När kan barnet komma tillbaka till förskolan efter sjukdom?

Observera att ett barn som äter penicillin inte är smittfritt förrän barnet fått i sig medicinen i minst två dygn. Däremot är pågående penicillinbehandling inget hinder för att ett barn är med i gruppens alla aktiviteter.

FEBER Som feber räknas temperatur över 37,5 på morgonen och över 38,0 på kvällen. Men även ett feberfritt barn kan känna sig sjukt. Det viktigaste är att rätta sig efter hur barnet mår.

HEMMA? Barn med feber ska vara hemma. Vi har regel på en feberfri dag hemma innan barnet återgår till barngruppen.

HALSONT, FÖRKYLNING OCH HOSTA

HEMMA? Har barnet ingen feber får allmäntillståndet avgöra. Vid penicillinbehandling, behandla 2 dagar innan barnet återgår till verksamheten.

SVINKOPPOR

HEMMA? JA, tills såret är läkt och huden ser slät och fin ut.

TARMINFEKTIONER (”maginfluensa”) Symptomen är diarréer, kräkningar och magont, som kommer plötsligt. Tarminfektioner kan orsakas av både virus och bakterier.

HEMMA? JA. I det akuta skedet ska barnet vara hemma, minst 48 timmar efter sista kräkning/diarré. Syskon ska också vara hemma för att inte föra smittan vidare. Efter 48 timmar är det barnets allmäntillstånd som avgör när barnet kan återgå till gruppen. Barnet ska då kunna äta mat och vara piggt för övrigt.

VATTKOPPOR Inkubationstid 14 – 21 dagar. Virusinfektion med små vätskefyllda blåsor (koppor).

HEMMA? JA, tills alla koppor torkat in. Då är sjukdomen inte längre smittsam.

ÖGONINFLAMMATION Ögoninflammationer orsakas av bakterier eller virus. Irriterade ögon i samband med snuva medför ingen ökad risk för smitta. Däremot ska ögon som är smetiga och klibbiga behandlas.

HEMMA? Barn med variga ögon, skall vara hemma tills ögonen är bra.

ÖRONINFLAMMATION

HEMMA? Då öroninflammation i regel inte smittar, kan barnet återgå till barngruppen då det orkar.