Arken

 

Välkommen till avdelning Arken!

 

Här jobbar vi:

 

170926personal-mia

 

 

 Maria Svahn        Barnskötare

 

170926personal-malin

 

 

 Malin Vikström      Förskollärare

 

 

170926personal-petraPetra Andersson   Förskollärare

160927jollen-camilla Camilla Backhaus Lidén

 

————————————————————-

 

Efter sommaren är barnen helt inne på sommarskuggan och gör kartor för att hitta hen. Detta fick bli vårt projekt för att arbeta med teknik och natur.

sommarskuggan

Sommarskuggan kommer komma hit som en handdocka som följer allt baren gör.

Vi ska titta på hur kartor ser ut och försöka lära oss göra egna. När vi pratar om kartor hamnar även barnens fokus på länder och därifrån vidare till flaggor.

Vi tillverkar en egen karta på golvet över vårt närområde och var alla barnen bor.

 

 

 

 

Att skapa fantasifulla kreationer med återvinning är både roligt och bra för miljön.återvinning

 

 

 

 

Vi fokuserar mycket på att barnen ska vara trygga och delaktiga.

 

Prioriterade mål utifrån läroplanen:

”Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen”.

Hur?

Ta vara på årstiderna i naturen.

Ta vara på barnens genuina intresse och nyfikenhet av saker runt omkring sig.

Vara medupptäckande, närvarande och lyhörd pedagog som skapar en levande pedagogisk verksamhet där barn och pedagog skapar, undersöker och upptäcker tillsammans.

Flytta ut mer verksamhetstid så att utevistelsen ökar. Ha minst en planerad samling utomhus per vecka utöver utflykten.

Gå på utflykt minst 1 gång per vecka.

 

”Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap”.

 Hur?

Erbjuda material (både inne och ute) som finns tillgängligt och kan inspirera, både i projekt och under fria leken.