Arken

VÄLKOMMEN TILL ARKEN!

Under läsåret 19/20 arbetar vi med projektet ”Läslusen” – upptäcka och lära genom bokens värld.

Våra prioriterade mål med projektet utifrån vår läroplan (Lpfö 18):

”Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter”.

Natur och teknik

Under detta delområde ska vi ta hjälp av bok- och filmserien ”De mäktiga fem” med grundläggande tekniska funktionerna: skruvan, hjulet, kilen, hävstången och lutande planet. Vi har skapat 5 figurer kopplat till denna bokserie som kommer att dyka upp under projektets gång.

Vi kommer också att utforska odling genom måltidspedagogik.