Arken

VÄLKOMMEN TILL AVDELNINGEN ARKEN!

Här jobbar vi:

   Petra Andersson      Malin Vikström   Maria Svahn

Förskollärare           Förskollärare      Barnskötare

 

Eli Georgieva Nesheva Ahmed, barnskötare

Vad vi gör just nu:

I början av terminen fokuserar vi på den nya gruppen och dess behov och intressen. Många barn har slutat och nya har flyttats upp från våra yngrebarnsavdelningar.

Vi fokuserar mycket på att barnen ska vara trygga och delaktiga.

Prioriterade mål utifrån läroplanen:

De första målområdena för terminen är värdegrund och normer och värden.