Arken

 

VÄLKOMMEN TILL AVDELNINGEN ARKEN!

 

Här jobbar vi:

 

170926personal-mia

 

 

 

Maria Svahn        Barnskötare

 

180919fyren-personal-malin

 

 

Malin Vikström      Förskollärare

 

 

180919fyren-personal-petraPetra Andersson   Förskollärare

 180919fyren-personal-camillaCamilla Backhaus Lidén

 

————————————————————-

 Vad vi jobbar med på Arken:

Sommarskuggan är fortsatt populär hos barnen så han stannar denna terminen med. Han är vår handdocka som leder projektet vidare med nya uppdrag och påhitt. Efter höstens uppstart har vi sett att vi behöver arbeta med hur man är en bra kompis, acceptera olikheter och att kunna samarbeta. Vi pratar även mycket känslor då dessa används i nästan allt du gör.

På en skogsutflykt hörde barnen ett ovanligt ljud, det var ugglan Unni som satt i ett träd med ett brev runt foten. Hon har nu också flyttat in på Arken.

Unni och Sommarskuggan hjälper oss att gestalta olika dilemman genom rollspel. Vi ser även på kompisfilmer.

sommarskuggan och unni

 

 

unni i träd

 

 

 

unni böcker

 

 

löv unni

 

 

 

 

 

Vi fokuserar mycket på att barnen ska vara trygga och delaktiga.

 

Prioriterade mål utifrån läroplanen,  i hela huset:

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.

 

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.