Jollen

VÄLKOMMEN TILL JOLLEN!

Jollen är en yngrebarnsavdelning med barn från 1-3år. Gruppen består av 12 barn fördelat över de olika åldersgrupperna.

Nu arbetar vi med att introducera nya barn på Jollen. 2 nya barn har börjat hos oss och håller nu på att lära känna de nya miljöerna, kompisar och pedagoger.

Vi pedagoger arbetar med att kartlägga vad barnen är intresserade utav och hur och var de leker. Fokus har legat på att bygga upp nya lärmiljöer som lockar till lek och som är tillgängliga och intressanta för alla.