Jollen

VÄLKOMMEN TILL JOLLEN!

Jollen är en yngrebarnsavdelning med barn från 1-3år. Gruppen består av 12 barn fördelat över de olika åldersgrupperna. From maj kommer det att vara 13 barn på avdelningen.

Jollen arbetar nu med rumsuppfattning och lägesord inom matematik. De har även börjat utforska former och figurer.