Jollen

VÄLKOMMEN TILL JOLLEN!

Jollen är en yngrebarnsavdelning med barn från 1-3år. Gruppen består av 12 barn fördelat över de olika åldersgrupperna.