Verksamheten

Förskolan Fyren i Bua, 171010

Fyrens förskola 171005

Vår vision

Med barnets bästa i fokus vill vi skapa ett lustfyllt lärande med trygghet som grund. Med pedagoger som är engagerade och medupptäckande skapar vi grunden till det livslånga lärandet.

Viktiga pelare i vår verksamhet

  • Trygghet och glädje
  • Uteverksamhet
  • Leken
  • Lärmiljöer
  • Måltidspedagogik
  • Hållbar utveckling

Med årshjulet som arbetsmetod arbetar vi med fyra olika delområden under året. Värdegrund/Normer och värden, Språk/Matematik, Natur/Teknik och Hållbar utveckling/Motorik och rörelse/Hälsa och välbefinnande. Avdelningarna arbetar projektinriktat och utgår från sitt projekt i arbetet med våra olika delområden.

Är du intresserad av att läsa vidare klicka här: Verksamhetsplan läsåret 21-22

Fyren har öppet vardagar mellan ca kl 6.00-17.00

Vi har egen kock som lagar frukost, lunch och mellanmål. Vill du läsa mer om vårt kök, klicka här: Köket

Varje dag är vi ute på förmiddagen och på eftermiddagen. Kläder efter väder!

Så här kan en dag på Fyrens förskola se ut:

6.00: förskolan öppnar

6.00-7.30: fri lek/morgonmys

7.30: frukost

8.15 – 11.15: olika pedagogiska aktiviteter inne och ute.
(vi äter frukt någon gång under förmiddagen)

11.20/11.30: lunch

12.00: vila/sovvila

12.30 – 14.00: olika pedagogiska aktiviteter/sovvila

14.15: mellanmål inne eller ute

15.00 – 17.00: uteverksamhet

17.00: förskolan stänger Förskolan Fyren i Bua, 171010

Fyrens förskola 171005