Verksamheten

Förskolan Fyren i Bua, 171010

Fyrens förskola 171005

Vår vision

Med barnets bästa i fokus vill vi skapa ett lustfyllt lärande med trygghet som grund. Med pedagoger som är engagerade och medupptäckande skapar vi grunden till det livslånga lärandet.

Pelare i vår verksamhet

  • Trygghet och glädje – när barnen känner trygghet med pedagoger, sin kompisar och sin förskolemiljö utvecklas deras lust att leka och lära. Trygghet är grundförutsättning för all utveckling.
  • Uteverksamhet – uteverksamhet är en del av förskolans vardag. Vi ser naturen som en viktig tillgång i vår verksamhet där vi kan ta tillvara barnens nyfikenhet och lust att upptäcka.
  • Leken – Leken är en stor tillgång i lustfyllt lärande. Den skapar nyfikenhet och kreativitet. Leken ger förutsättningar för gemenskap, glädje och tillhörighet.
  • Lärmiljöer – Miljön ser vi som den tredje pedagogen. Med inspirerande, varierande, utmanande och tillgänglig miljö och material, både inne och ute, utmanas och lockas barnen till lek, aktivitet och att utforska omvärlden. Miljöerna ska ständigt formas och utvecklas efter barnens behov och intressen. Miljöerna syftar till att varje barn ska må bra, utmanas och utvecklas.

Med årshjulet som arbetsmetod arbetar vi med olika delområden under året. Höstterminen börjar med en kartläggningsperiod där vi lär känna barnen och den nya barngruppen, vi har introduktioner för nya barn. Detta är en period när fokus ligger på värdegrundsarbete. Vi går sedan vidare och arbetar med Språk, under resterande del av höstterminen för att efter årsskiftet gå över på Matematik och sedan Naturvetenskap och Teknik på våren.

Övergripande metod för läsåret 23/24 är: Leken

Är du intresserad av att läsa vidare klicka här: Verksamhetsplan läsåret 23-24

Fyren har öppet vardagar mellan ca kl 6.00-17.00

Vi har egen kock som lagar frukost, lunch och mellanmål. Vill du läsa mer om vårt kök, klicka här: Köket

Varje dag är vi ute på förmiddagen och på eftermiddagen. Kläder efter väder!

Så här kan en dag på Fyrens förskola se ut:

6.00: förskolan öppnar

6.00-7.30: fri lek/morgonmys

7.30: frukost

8.15 – 11.15: olika pedagogiska aktiviteter inne och ute.
(vi äter frukt någon gång under förmiddagen)

11.20/11.30: lunch

12.00: vila/sovvila

12.30 – 14.00: olika pedagogiska aktiviteter/sovvila

14.15: mellanmål inne eller ute

15.00 – 17.00: uteverksamhet

17.00: förskolan stänger Förskolan Fyren i Bua, 171010

Fyrens förskola 171005