Arken

VÄLKOMMEN TILL ARKEN!

Arken är en äldrebarnsavdelning med barn från 3-6år. Gruppen består av 20 barn fördelat över de olika åldersgrupperna.