Arken

VÄLKOMMEN TILL ARKEN!

Arken är en äldrebarnsavdelning med barn från 3-6år. Gruppen består av 19 barn fördelat över de olika åldersgrupperna.

Arken arbetar just nu med pussel och spel för att utveckla de matematiska delarna strategi och problemlösning.