Arken

VÄLKOMMEN TILL ARKEN!

Värdegrund/Normer och värden

Område röd inleder vårt pedagogiska årshjul och är även starten för ett nytt läsår. Under denna period läggs fokus på trygghet och omsorg.

Vi har introduktion för barn som överflyttats till oss från våra yngrebarnsavdelningar.

Genom tydliga dagsrutiner kommer barnen snabbare känna en igenkänning och genom det bli tryggare. Stor vikt läggs vid att arbeta medvetet vid övergångar då det ofta är ett moment som leder till oro och därmed försvåra introduktionen.

Vi arbetar aktivt med att få ihop gruppen genom gemensamma aktiviteter och lekar samt tillsammans med barnen bestämma gemensamma trivselregler.

Vi introducerar TAKK och lär oss tecken som kompis, snäll, förlåt, tack.

Våra miljöer ska vara tillgängliga för alla, miljöerna förändras allteftersom vi lär känna de nya barnen och de nya gruppkonstellationerna.