Målsättning

kram

Hos oss ska det vara roligt, tryggt och lärorikt.

Med barnet i fokus formar vi en verksamhet där lärande, utveckling och omsorg  bildar en helhet.

Vi utgår från Läroplanen för förskolan (Lpfö 18).

  • Vi ser och uppmärksammar varje barn och förälder varje dag genom ett varmt bemötande, så att alla känner sig trygga och viktiga. Vi vill ha ett bra samarbete med hemmet och vara ett naturligt komplement.
  • Verksamheten är tillåtande, inspirerande och stimulerande för barnens alla sinnen. Vi vill ha en tillgänglig miljö som lockar till lek och lärande i samklang med pedagogerna.
  • Vi tar tillvara barnens intresse och låter dem vara medbestämmande. Varje barn utvecklas individuellt och får en gruppgemenskap. De får möjlighet att utveckla sin empatiska förmåga och hantera konflikter.
  • Vi lär barnen att alla är unika och lika mycket värda och vi ser på verksamheten ur ett genusperspektiv. Vi uppmärksammar barnen på att ta hand om sig själva, naturen och miljön.

återvinning

Vill du läsa vår plan för vårt likabehandlingsarbete? Klicka här: Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling rev.22

Vill du läsa vår verksamhetsplan? Klicka här: Verksamhetsplan läsåret 22-23

sand kram