Duvan

VÄLKOMMEN TILL DUVAN!

Duvan är en äldrebarnsavdelning med barn från 3-6år. Gruppen består from mars av 20 barn fördelat över de olika åldersgrupperna.