Duvan

VÄLKOMMEN TILL DUVAN!

Duvan är en äldrebarnsavdelning med barn från 3-6år. Gruppen består av 18 barn fördelat över de olika åldersgrupperna. Nu pågår arbetet med att kartlägga barnens lek för att kunna föra arbetet med leken framåt. Nya lärmiljöer har byggts upp som barnen nu utforskar tillsammans med sina pedagoger.