Historik

Fyren startade med en avdelning i mars 1992 i en villa i Bua. Fyren drevs då som ett föräldrakooperativ och gjorde så fram till årsskiftet 2008/2009, då fem ur personalgruppen tog över driften och det blev ett personalkooperativ. I augusti 2011 övergick vi till att driva Fyrens förskola som aktiebolag under namnet Havsbris AB. Hösten 2017 gick en i styrelsen i pension och sommaren 2020 ytterligare en, så nu drivs Havsbris AB utav 3 delägare.

2006 utökades Fyren med en avdelning i tillfälliga lokaler och till inflyttningen i nya lokaler 2007 startades ytterligare en avdelning. Fyren drevs med tre avdelningar fram till terminsstarten 2012, då vår fjärde avdelning öppnade. På Fyrens förskola har vi 2 avdelningar för de yngre barnen och 2 avdelningar för de äldre.