Regnbågen

VÄLKOMMEN TILL REGNBÅGEN!

Regnbågen är en yngrebarnsavdelning med barn från 1-3år. Gruppen består av 13 barn fördelat över de olika åldersgrupperna.

Nu arbetar vi med att introducera nya barn på Regnbågen. 5 nya barn har börjat hos oss och håller nu på att lära känna de nya miljöerna, kompisar och pedagoger. Ytterligare ett barn kommer i mitten av september.

Vi pedagoger arbetar med att kartlägga vad barnen är intresserade utav och hur och var de leker. Fokus har legat på att bygga upp nya lärmiljöer då Regnbågen genomgått en ombyggnation under sommaren.