Regnbågen

VÄLKOMMEN TILL REGNBÅGEN!

Regnbågen är en yngrebarnsavdelning med barn från 1-3år. Gruppen består av 13 barn fördelat över de olika åldersgrupperna.

Regnbågen arbetar nu med rumsuppfattning och lägesord inom matematik.