Regnbågen

VÄLKOMMEN TILL REGNBÅGEN!


Värdegrund/Normer och värden

Område röd inleder vårt pedagogiska årshjul och är även starten för ett nytt läsår. Under denna period läggs fokus på trygghet och omsorg.

Vi har introduktion för nya barn och deras vårdnadshavare. Vi vill skapa en trygg och välkomnande introduktion för de nya barnen och deras familjer. När nya barn börjar hos oss, så är det hela familjen som introduceras in i vår verksamhet och vår strävan är att skapa goda relationer och lägga grunden för en trygg tid på förskolan.

Vi tillämpar föräldraaktiv introduktion där vårdnadshavaren har huvudansvaret för barnet under de första dagarna. Vi låter vårdnadshavarna visa barnet att förskolan är en trygg plats och vi pedagoger finns med för att lära känna barnet på dess villkor.

Introduktionen hos oss är ett möte där både barn och vårdnadshavare får lära känna oss och den utbildning vi bedriver. Det är samtidigt ett tillfälle för oss skapa en professionell relation till vårdnadshavarna genom att samtala kring barnet och dess erfarenheter och förutsättningar.

Genom tydliga dagsrutiner kommer barnen snabbare känna en igenkänning och genom det bli tryggare. Stor vikt läggs vid att arbeta medvetet vid övergångar då det ofta är ett moment som leder till oro och därmed försvåra introduktionen.

Vi arbetar aktivt med att få ihop gruppen genom gemensamma aktiviteter och lekar.

Vi introducerar TAKK och lär oss tecken som kompis, snäll, förlåt, tack.

Våra miljöer ska vara tillgängliga för alla, miljöerna förändras allteftersom vi lär känna de nya barnen och de nya gruppkonstellationerna.