Regnbågen

VÄLKOMMEN TILL REGNBÅGEN!

Regnbågen är en yngrebarnsavdelning med barn från 1-3år. Gruppen består av 14 barn fördelat över de olika åldersgrupperna.