Aktuellt

Nu är vårterminen i full gång! Vi är taggade på en ny termin där vi fortsätter att jobba med utomhuspedagogik som övergripande metod. 

Vi har några enstaka introduktioner av syskon mellan perioden januari – mars.

Nu har vi börjat på vårt område som vi kallar blå, i vårt årshjul. Det området arbetar vi med fram till sommaren och innefattar matematik, teknik och natur. Samtliga avdelningar har valt att börja med matematiken och har precis startat upp sitt arbete. Vi kommer bland annat att arbeta med sortering och klassificering samt mätning under matematik perioden.

Vi fortsätter att använda oss av TAKK på alla avdelningar, då vi ser gynnsamma effekter av det arbetet.