Aktuellt

Vi söker ny kock!

För mer info kring tjänsten klicka här: Fyren förskola i Bua söker kock

 

Ett nytt läsår har börjat och således höstterminen 2023.

Vi arbetar nu med LEKEN som övergripande metod. Vi har valt leken då den är stor del av barnens vardag och genom leken sker lärandet. 

Mål för hela verksamheten läsåret 23/24

  • Samsyn gällande begreppet LEK – Vad är lek för oss?
  • Kartläggning av leken på förskolan, avseende organisation, barn och pedagoger.
  • Utveckla och förnya lärmiljöer som lockar till lek.
  • Ge barnen möjligheter till fler långa ostörda lekpass.

Är du intresserad av att läsa mer om vårt arbete inom leken kika på vår verksamhetsplan Verksamhetsplan läsåret 23-24

Vi fortsätter att använda oss av TAKK på alla avdelningar, då vi ser gynnsamma effekter av det arbetet.