Aktuellt

Nu är höstterminen här och vi är taggade för en ny termin och nytt läsår. Tyvärr är Covid-19 fortfarande en del av vår vardag och vi håller i och håller ut för att restriktionerna på sikt ska lätta.

På vår förskola arbetar vi efter tydliga riktlinjer gällande hämtning/lämning och vid sjukdomssymptom, alla information delges våra vårdnadshavare via vår förskoleapp Tyra.

Vi påbörjar nu vårt första delområde i årshjulet som är:  Värdegrund/Normer och värden. Vi introducerar nya barn på våra yngrebarnsavdelningar och flera barn har bytt avdelning från yngrebarn till äldrebarn. Därför ligger nu fokus på trygghet och omsorg.

Under hösten kommer att personal att gå utbildning inom TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation).

Vi har en elev från praktiska gymnasiet som har praktik hos oss under hela sin gymnasietid som löper tom juni 2022.

Vi har även en elev från Peder Skrivares skola, Barn- och fritidsprogrammet åk 3 som kommer att göra praktik under hösten.