Personalen

Vår personal är oerhört viktig för oss, de är de som gör Fyren!

Vi har blandade åldrar, olika bakgrunder och utbildning. En bra mix helt enkelt.

Styrelsen består av:

Gith Svahn, Malin Vikström och Sandra Rydsten


På avdelning Arken arbetar:På avdelning Duvan arbetar

På avdelning Regnbågen arbetar:På avdelning Jollen arbetar:

I köket arbetar:

160928anitahovang

Anita Hoväng

(Porträttbild kök: Fotograf Malin Arnesson)