Personalen

Vår personal är oerhört viktig för oss, de är de som gör Fyren!

Vi har blandade åldrar, olika bakgrunder och utbildning. En bra mix helt enkelt.

Styrelsen består av:

Gith Svahn

Malin Vikström


Sandra Rydsten

På avdelning Arken arbetar:

Petra Andersson

Sandy Gunnarsson

Hanna Siberg

Marie Ragnarsson

 

På avdelning Duvan arbetar:

Eva-Marie Nilsson

Malin Dragstedt

Camilla Backhaus Lidén

Gith Svahn

 

På avdelning Regnbågen arbetar:

Jessica Svahn

Cathrine Lund

Eli Ahmed

Malin Vikström

Wassila Semmo (täcker ledig dag på tisdagar)

 

På avdelning Jollen arbetar:

Mia Svahn

Henrik Fransson

Rebecca Kling Lindqvist

Wassila Semmo (täcker lediga dagar på onsdag och torsdag)

Reflektionsavlösare (måndagar 8.30-13.30)

Eli Ahmed

Wassila Semmo

I köket arbetar:

160928anitahovang

Anita Hoväng

Lisbeth Aronsson täcker ledig dag på måndagar

(Porträttbild kök: Fotograf Malin Arnesson)