Föräldrarådet på Fyren

På Fyren har vi ett föräldraråd med föräldrarepresentanter från varje avdelning. Rådet träffas  tillsammans med förskolans rektor.

Tanken är att rådet ska ha möte en gång per termin, eller mer vid behov. Föräldrarådet blir en kanal från föräldrarna till styrelsen. Det står i läroplanen att föräldrarna ska ha möjlighet att vara med och påverka verksamheten i förskolan. Detta är ett bra tillfälle för det.

Föräldrarådet hjälper bl.a. till med fixarkväll på gården. Vi beställde en kiosk för barnen älskar att sälja diverse saker.

 kiosk


kiosk 2