Duvan

VÄLKOMMEN TILL AVDELNING DUVAN!

Här jobbar vi:

180919fyren-personal-lisette

Lisette Arvidsson

Barnskötare

Eva-Marie Nilsson

Förskollärare

Eli Georgieva Ahmed

Barnskötare

 Vad vi gör just nu:

Vårt projekt är ”årstiderna”. Barnens intressen leder arbetet. När vi var på skogsutflykt hörde vi något i ett träd, det var skogsmusen Billy. Han ville  följa med oss hem till Duvan och har nu flyttat in. Han är lite blyg så han kommunicerar via brev. Vid en annan utflykt träffade vi kaninen Kim som är väldigt nyfiken, och hon har nu också flyttat in här. Billy och Kim spelar ibland upp rollspel där de tillsammans med barnen löser olika dilemman.

Vi har pratat mycket om hösten och djur. Vi har byggt ett hål/bo till Kim.

duvan bild1

duvan bild 3duvan bild2

duvan bild4

Vi fokuserar mycket på att barnen ska vara trygga och delaktiga.

Prioriterade mål utifrån läroplanen:

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.