Duvan

 

Välkommen till avdelning Duvan!

 

Här jobbar vi:

160927duvan-malin

 

 Malin Dragstedt

Barnskötare

 

 

 

151020personal-sandygunnarsson

 

 

 Sandy Gunnarsson

Barnskötare

 

151020personal-lisettearvidsson

 

Lisette Arvidsson

Barnskötare

 

 

Susanne Lindahl Hjerpe

 

 

Då vi vet att barnen älskar och vet mycket om Astrid Lindgrens berättelser har vi valt det som röd tråd genom våra olika projekt. Vi började med att skapa olika platser och sen ska barnen välja en saga i taget. Förutom allt annat vi gör kommer vi arbeta mycket med språk, natur och teknik.

pippi

 

 

borgpipi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi fokuserar mycket på att barnen ska vara trygga och delaktiga.

 

Prioriterade mål utifrån läroplanen:

”Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen”.

Hur?

Ta vara på årstiderna i naturen.

Ta vara på barnens genuina intresse och nyfikenhet av saker runt omkring sig.

Vara medupptäckande, närvarande och lyhörd pedagog som skapar en levande pedagogisk verksamhet där barn och pedagog skapar, undersöker och upptäcker tillsammans.

Flytta ut mer verksamhetstid så att utevistelsen ökar. Ha minst en planerad samling utomhus per vecka utöver utflykten.

Gå på utflykt minst 1 gång per vecka.

 

”Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap”.

 Hur?

Erbjuda material (både inne och ute) som finns tillgängligt och kan inspirera, både i projekt och under fria leken.