Duvan

VÄLKOMMEN TILL DUVAN!

Under läsåret 19/20 arbetar vi med projektet TAKK – tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Vi arbetar med veckans tecken och använder oss av tecken i vardagen, exempelvis vid matsången, vid val av färger och vid val av dryck mm.

Vi introducerar tecken kopplat till det delområde i årshjulet som vi arbetar med just nu.

Våra prioriterade mål med projektet utifrån vår läroplan (Lpfö 18)

”Vi vill ge alla barn möjlighet att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap”

Natur och teknik

Under detta delområde arbetar vi med hjulet och dess funktion samt titta närmre på odling från frö till planta.

Projektet kommer att ledas utav handdockan Alfons Åberg och hans hemliga kompis Mollgan. De kommer till oss med olika uppdrag, aktiviteter och utmaningar utifrån våra mål.