Duvan

VÄLKOMMEN TILL AVDELNING DUVAN!

Här jobbar vi:

Camilla Backhaus Lidén  Gith Svahn  Lisette Arvidsson  Eva-Marie Nilsson

Barnskötare               Barnskötare    Barnskötare         Förskollärare

Vad vi gör just nu:

I början av terminen fokuserar vi på den nya gruppen och dess behov och intressen. Många barn har slutat och nya har flyttats upp från våra yngrebarnsavdelningar.

Vi fokuserar mycket på att barnen ska vara trygga och delaktiga.

Prioriterade mål utifrån läroplanen:

De första målområdena för terminen är värdegrund och normer och värden.