Jollen

VÄLKOMMEN VTILL AVDELNINGEN JOLLEN!

Här jobbar vi:

 

 

Rebecca Kling Lindqvist, Barnskötare

 

 

Gith Svahn, Barnskötare

 

 

Kerstin Bergström, Förskollärare

Draken dök plötsligt upp på Jollen en dag och har nu flyttat in, barnen välkomnade den och har gjort så den känner sig välkommen. Hen kommer med olika uppdrag och leder projektet vidare.

Vi har undersökt hösten, löv och äpplen både inne och ute.

Vi kommer att arbeta med barnboken ”Alla får åka med” som handlar om att alla får vara med och att alla känslor är tillåtna.

Vi fokuserar mycket på att barnen ska vara trygga och delaktiga.

jollen

alla-far-aka-med

——————————————————————————————————————–

Prioriterade mål utifrån läroplanen:

 

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.