Jollen

Välkommen till avdelning Jollen!

Här jobbar vi:

 

170926personal-rebecca

  Rebecca Kling Lindqvist

  Barnskötare

 

 

 

 

170926personal-gith

  Gith Svahn

Barnskötare

 

 

 

170926personal-martina

 

Martina Netterberg

Förskollärare

 

 

 

170926personal-kerstin

 

 

 Kerstin Bergström

Förskollärare

 

 

 

Även denna terminen fokuserar vi på natur och teknik. Barnen visade intresse för fåglar så det blir vårat första projekt. Vi tittar på hur de bor och jämför olika ”fågelhus”.

fåglar

Vi har en nyckelpiga som handocka och den leder oss vidare men nya tokiga upptåg.

nyckelpiga

 

 

 

 

 

 

 

Vi fokuserar mycket på att barnen ska vara trygga och delaktiga.

—————————————————————————————————————————————————————-

Prioriterade mål utifrån läroplanen:

”Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen”.

Hur?

Ta vara på årstiderna i naturen.

Ta vara på barnens genuina intresse och nyfikenhet av saker runt omkring sig.

Vara medupptäckande, närvarande och lyhörd pedagog som skapar en levande pedagogisk verksamhet där barn och pedagog skapar, undersöker och upptäcker tillsammans.

Flytta ut mer verksamhetstid så att utevistelsen ökar. Ha minst en planerad samling utomhus per vecka utöver utflykten.

Gå på utflykt minst 1 gång per vecka.

 

”Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap”.

 Hur?

Erbjuda material (både inne och ute) som finns tillgängligt och kan inspirera, både i projekt och under fria leken.