Jollen

VÄLKOMMEN TILL JOLLEN!

Under läsåret 19/20 arbetar vi med projektet ”Sinnesupplevelser”.

Vi vill erbjuda ett lekfullt lärande med sinnena i fokus, dvs att barnen får leka, utforska och lära med hjälp av sina sinnen.

Våra prioriterade mål med projektet utifrån vår läroplan (Lpfö 18)

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära”

”Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska.”

Natur och teknik

Under detta delområde har vi valt att rikta in oss på vatten som element. Vi vill att barnen ska få utforska vatten i olika former och på olika sätt.