Jollen

VÄLKOMMEN TILL AVDELNINGEN JOLLEN!

Här jobbar vi:

 Rebecca Kling Lindqvist       Henrik Fransson      Lovisa Andersson

Barnskötare                       Förskollärare                 Barnskötare

 

Vi fokuserar mycket på att barnen ska vara trygga och delaktiga.

Under höstterminen 2019 arbetar vi med projektet ”Sinnesupplevelser”.

Vi vill erbjuda ett lekfullt lärande med sinnena i fokus, dvs att barnen får leka, utforska och lära med hjälp av sina sinnen.

Våra prioriterade mål med projektet utifrån vår läroplan (Lpfö 18)

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära”

”Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska.”

——————————————————————————————————————–