Regnbågen

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ JOLLEN!

Här jobbar vi:

Jessica Svahn

Försskollärare

170926personal-cathrine

 Cathrine Lund

Barnskötare

170926personal-henrik

 Henrik Fransson

Förskollärare

151020personal-sandygunnarsson

Sandy Gunnarsson

Barnskötare (Läser till Förskollärare)


Vad vi gör på Regnbågen:

Vi arbetar med projektet ”känslor”. Figuren ”Liten” dök upp hos oss i en låda. Hen visar olika känslor som vi pratar om och försöker härma. Alla känslor är okej att känna. Vi lyssnar på musik som gestaltar känslan och målar till. Vi läser böcker och ser på film.

regn

regn2

Barnens trygghet och delaktighet är viktigt för oss.

———————————————————–

Prioriterade mål utifrån läroplanen:

 

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.