Regnbågen

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ REGNBÅGEN!

Här jobbar vi:

             Cathrine Lund              Jessica Svahn         Kerstin Bergström

Barnskötare                     Förskollärare            Förskollärare


Sandy Gunnarsson                                      Camilla Backhaus Lidén

Barnskötare, studerar till förskollärare      Barnskötare

Vad vi gör på Regnbågen:

Under höstterminen 2019 arbetar vi med Lärande lek, där leken är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande.

Vi observera barnens lekar, reflektera tillsammans över vad vi ser och därigenom utveckla lekarna till innehåll, rumsligt och materialmässigt tillsammans med barnen. Genom det blir barnen delaktiga och får inflytande över sin utbildning.

Vårt prioriterade mål relaterat till projektet utifrån vår läroplan (Lpfö 18)

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att uveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära”.