Kontaktinfo

tel
Fyrens förskola: 0340-66 19 00

Anknytning 1 – Arken
Anknytning 2 - Duvan
Anknytning 3 - Regnbågen
Anknytning 4 - Jollen
Anknytning 5 - Köket
Anknytning 6 - Kontoret

Varje avdelning har också en mobiltelefon. Till den går det bra att ringa om vi inte svarar på avdelningen.

Dit går också bra att skicka ett sms om era barn är sjuka eller lediga.

Arken: 0725-551045

Duvan: 0725-551044

Regnbågen: 0725-551043

Jollen: 0725-551042

 

Kontakt Styrelsen:

Personalansvarig – Gith Svahn
Nås på kontoret tisdagar, övrig tid på Jollen
Mobil: 0706-613058

Pedagogiskt arbete/Utomhusmiljö – Malin Vikström
Nås på kontoret på måndagar, övrig tid på Jollen
Mobil: 0768-793882

Pedagogiskt arbete/Inköp/Miljöanpassning – Kerstin Bergström
Nås på kontoret på måndagar, övrig tid på Regnbågen
Mobil: 0709-689387

Barnkö, ekonomi, förskoleavgifter, IT, föräldrakontakt- Sandra Rydsten, förskolechef
Nås på kontoret på torsdagar, övrig tid på mobilen.
Mobil: 0706-774078

Löner, försäkringar, ekonomi – Annette Hermansson
Mobil: 0706-884867