Kontaktinfo

tel
Fyrens förskola: 0340-66 19 00

Anknytning 1 – Arken
Anknytning 2 – Duvan
Anknytning 3 – Regnbågen
Anknytning 4 – Jollen
Anknytning 5 – Köket
Anknytning 6 – Kontoret

Varje avdelning har också en mobiltelefon. Till den går det bra att ringa om vi inte svarar på avdelningen.

Anmäl frånvaro och skicka meddelande på Tyra

Arken: 0706619021

Duvan: 0706619026

Regnbågen: 0706619051

Jollen: 0706619094

Kontakt Styrelsen:

Personalansvarig – Gith Svahn
Nås på kontoret tisdagar, övrig tid på Jollen
Mobil: 0706-613058

Pedagogiskt arbete/Utomhusmiljö – Malin Vikström
Nås på kontoret på måndagar, övrig tid på Arken
Mobil: 0768-793882

Miljöombud – Kerstin Bergström
Nås på jollen
Mobil: 0709-689387

Ekonomi, pedagogiskt arbete, IT, föräldrakontakt- Sandra Rydsten, förskolechef
Nås på kontoret på måndagar och onsdagar, övrig tid på mobilen
Mobil: 0706-774078