Föräldrarådet Gladan

På Fyren har vi ett föräldraråd med två föräldrarepresentanter från varje avdelning. Två från styrelsen, som dessutom arbetar i barngrupp är med i början på varje möte och sedan fortsätter föräldrarna tillsammans. Tanken är att rådet ska ha möte en gång per termin. Föräldrarådet blir en kanal mellan föräldrar till styrelsen. Det står i läroplanen att föräldrarna ska ha möjlighet att vara med och påverka verksamheten i förskolan. Detta är ett bra tillfälle för det.