Föräldrarådet på Fyren

På Fyren har vi ett föräldraråd med två föräldrarepresentanter från varje avdelning. Två från styrelsen, som dessutom arbetar i barngrupp är med i början på varje möte och sedan fortsätter föräldrarna tillsammans.

Tanken är att rådet ska ha möte en gång per termin. Föräldrarådet blir en kanal från föräldrarna till styrelsen. Det står i läroplanen att föräldrarna ska ha möjlighet att vara med och påverka verksamheten i förskolan. Detta är ett bra tillfälle för det.

Föräldrarådet hjälper bl.a. till med fixarkväll på gården. Vi beställde en kiosk för barnen älskar att sälja diverse saker.

 kiosk

kiosk 2